Välkommen till Kattens!

Förskolan startades 1987 av en grupp föräldrar och drivs som ett föräldrakooperativ. Det är föräldrarna tillsammans som, genom föreningen, är arbetsgivare och ansvariga för att verksamheten håller en god kvalité. Föräldrarnas engagemang har därför alltid varit en förutsättning för förskolan

Vår ekonomi är stabil och varje år upprättas ett bokslut. Våra inkomster består av kommunala bidrag och föräldraavgifter. De största utgifterna som föreningen har är löner och hyra.

Förskolan är en skattemässig juridisk person som drivs som en ideell förening. Vi följer skollagen och kommunens regler för enskild verksamhet.


Vi har 25 barn inskrivna på Kattens.


Vi tillämpar maxtaxa. Avgift betalas för 12 månader samt under inskolningstiden.

Kooperativet

Kattens Montessoriförskola drivs som ett föräldrakooperativ. Det är föräldrarna tillsammans som, genom föreningen, är arbetsgivare och ansvariga för att verksamheten håller en god kvalité. Föräldrarnas engagemang har därför alltid varit en förutsättning för förskolan.


I föreningens styrelse finns valda föräldrarepresentanter. övriga föräldrar ingår i olika arbetsgrupper som t ex fixargruppen, trädgårdsgruppen. Vi har även gemensamma arbetsdagar och utflykter.


Då föräldrarna hos oss i stor utsträckning är involverade i verksamheten så har även de sekretess och får inte prata om barnens personliga förhållande på förskolan. Detta gäller även när barnet/en har slutat.

En dag på kattens

07.00 Förskolan öppnar.


08.00 Frukost serveras.


09.00 Samling i de respektive grupperna. Lilla gruppen gör någon planerad aktivitet. Arbetsstunden börjar i den stora gruppen.


- Eventuell utevistelse före lunch. -


11.30 Lunch, maten kommer från Västergök.


C:a 12.00-13.00 "Uppevila" för de stora barnen. Vi läser en bok eller lyssnar på kassettband.


C:a 12.00-14.00 Sovstund för de små barnen.


14.30 Vi äter mellanmål. Efter detta är det fri lek eller självvalt arbete. Utevistelse.


17.00 Förskolan stänger.


Vi följer skollagen och erbjuder även längre öppettider vid behov.

Våra två grupper

Mån gruppen

Här arbetar vi med barnen som är 1-4 år de grundläggande montessoritankarna, som en förberedelse för stora gruppen. Vi sjunger och har ramsor, leker enkla lekar, har gymnastik, skapande verksamhet, utevistelse i vår trädgård eller promenader t ex till någon lekplats eller till Galgberget.

Vi låter mycket tid gå åt till vardagsrutiner som påklädning-avklädning, matsituationer, toalett bestyr. Barnen får tid att klara alla dessa vardagssituationer själv så att de ska känna sig trygga och säkra i vardagen och med oss personal på förskolan.

Vid ca fyra års ålder och vid lämpligt tillfälle flyttar barnet till stora gruppen.


Stora gruppen
Här arbetar vi mer aktivt med montessoripedagogiken. De flesta förmiddagar i veckan har vi sk "arbetsstund” barnen får då själv välja efter intresse vad de vill arbeta med. De kan välja något traditionellt montessorimaterial, arbeta med någon skapande verksamhet, spela spel eller hjälpa till med någon hushållsyssla som diska eller vattna blommorna.

En gång i veckan har vi gymnastik (grupperna alternerar veckorna). Vi gör ofta utflykter till skogen eller havet.

Vi besöker biblioteket och går på teater så ofta som möjligt.