Våra två grupper

Lilla gruppen
Här arbetar vi med de grundläggande montessoritankarna, som en förberedelse för stora gruppen. Vi sjunger och har ramsor, leker enkla lekar, har gymnastik, skapande verksamhet, utevistelse i vår trädgård eller promenader t ex till någon lekplats eller till Galgberget.

Vi låter mycket tid gå åt till vardagsrutiner som påklädning-avklädning, matsituationer, toalett bestyr. Barnen får tid att klara alla dessa vardagssituationer själv så att de ska känna sig trygga och säkra i vardagen och med oss personal på förskolan.

Vid ca tre års ålder och vid lämpligt tillfälle flyttar barnet till stora gruppen.

Stora gruppen
Här arbetar vi mer aktivt med montessoripedagogiken. De flesta förmiddagar i veckan har vi sk "arbetsstund” barnen får då själv välja efter intresse vad de vill arbeta med. De kan välja något traditionellt montessorimaterial, arbeta med någon skapande verksamhet, spela spel eller hjälpa till med någon hushållsyssla som diska eller vattna blommorna.

En gång i veckan har vi gymnastik (grupperna alternerar veckorna). Vi gör ofta utflykter till skogen eller havet.

Vi besöker biblioteket och går på teater så ofta som möjligt.