Personal

Åsa Cederlund, förskolechef, förskollärare, montessorilärare.

Yrja Johansson, förskollärare, montessorilärare.

Anette Magnusson, förskollärare.

Ann-Cathrine Ring, barnskötare, montessorilärare.

Pernilla Ljung, förskollärare.

Sandra Anderstedt, förskollärare, montessorilärare.

Agda Weberg

Nina Walldow Johansson, förskollärare.