Inskolning
Att börja på förskola innebär en stor förändring för barnet. Inskolningsperioden är anpassad efter det enskilda barnet. Vanligtvis är perioden på ca 14 dagar. För att detta ska ske så smidigt som möjligt måste föräldrar och personal hjälpas åt.

De första dagarna får barnet stanna någon timme i sällskap med föräldern för att lära känna den nya miljön och personalen. Efterhand kan barnet stanna själv någon del av dagen. Föräldrar och personal har under dessa veckor möjlighet att lära känna varandra. Föräldrarna får också en bra inblick i hur vi arbetar på förskolan.

Det betyder mycket med ett bra förhållande och ett gott samarbete mellan föräldrar, barn och personal på ett föräldrakooperativ.