Kooperativet

Kattens Montessoriförskola drivs som ett föräldrakooperativ. Det är föräldrarna tillsammans som, genom föreningen, är arbetsgivare och ansvariga för att verksamheten håller en god kvalité. Föräldrarnas engagemang har därför alltid varit en förutsättning för förskolan.

I föreningens styrelse finns valda föräldrarepresentanter. övriga föräldrar ingår i olika arbetsgrupper som t ex fixargruppen, trädgårdsgruppen. Vi har även gemensamma arbetsdagar och utflykter.

Då föräldrarna hos oss i stor utsträckning är involverade i verksamheten så har även de sekretess och får inte prata om barnens personliga förhållande på förskolan. Detta gäller även när barnet/en har slutat.

 

Information till föräldrar med barn på Kattens
Här kan Du som har barn på Kattens ladda ner blanketter
och information som rör verksamheten. >