Kort om Kattens
Förskolan startades 1987 av en grupp föräldrar och drivs som ett föräldrakooperativ. Det är föräldrarna tillsammans som, genom föreningen, är arbetsgivare och ansvariga för att verksamheten håller en god kvalité. Föräldrarnas engagemang har därför alltid varit en förutsättning för förskolan

Vår ekonomi är stabil och varje år upprättas ett bokslut. Våra inkomster består av kommunala bidrag och föräldraavgifter. De största utgifterna som föreningen har är löner och hyra.

Förskolan är en skattemässig juridisk person som drivs som en ideell förening. Vi följer skollagen och kommunens regler för enskild verksamhet.

Vi har 25 barn inskrivna på Kattens.

Vi tillämpar maxtaxa. Avgift betalas för 12 månader samt under inskolningstiden.

Att vara ny på Kattens
Inskolning
Personal
Våra två grupper
En dag på Kattens